YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

yangin-algilama-sistemler-8111.jpg

 

Yangın Söndürme Panelleri Nedir?


Yangın söndürme panelleri; yangın söndürme sistemlerinin yangın koruması, izlenmesi ve kontrolü için tasarlanmıştır. Yangın kontrol panelleri yapılmış olan sistemin doğru ve düzgün şekilde çalışmasını sağlayan kontrol merkezidir.

Panel; yangınları tespit etmek ve raporlamak için tasarlanmış cihazlardan bilgi alır, bütünlüğü izler, tesisi önceden belirlenmiş olan bir sıraya göre yangına hazırlamak ve ekipmanın otomatik olarak kontrolünü sağlamak için gerekli bilgilerin iletilmesini sağlar.

Ayrıca panel herhangi bir bildirim cihazını, başlatma cihazını, vericiyi, kontrolü ya da röleyi çalıştırmak için elektrik enerjisi sağlayabilir.  Bilinen dört temel panel türü bulunmaktadır. Bunlar; geleneksel, kodlu, adreslenebilir paneller ve multipleks sistemlerdir.

Yangın panelleri sistemin kurulacağı bölgeye göre değişkenlik göstermektedir. Yangın kontrol panellerinin kullanıldığı sistemler aşağıda olduğu gibidir.

Analog Adresli Sistemler
Konvansiyonel Sistemler

Yangın Söndürme Panelleri Nasıl Çalışır?

Yangın söndürme panelleri çalışma prensibine bakacak olursak olası bir yangın anında söndürmenin başlatılması kontrol panelinden verilen emir ile yapılmaktadır.

Yangın söndürme sisteminin planlanan duruma göre aktif olabilmesi için olay yerinde bulunan algılama dedektörlerinden gelen alarmlar ya da manuel boşaltma butonu aktif edilmektedir.

Söndürme sistemi ile koruma altına alınan alanda en az iki algılama dedektörünün bulunması gerekmektedir. Bu dedektör hatlarının çapraz zonlaması yapılmalıdır. Korunan alanın giriş ve çıkış kapılarının üst alanlarında ışıklı ve sesli uyarı cihazları konulmalıdır.

Yangın söndürme kontrol paneli binada yer alan diğer sistemler ile entegre bir şekilde çalışabilmektedir.  Eğer mevcut alanda yangın algılama sistemi bulunmaktaysa yangın söndürme kontrol paneli, algılama sistemine entegre edilir.

Yangın söndürme ve algılama kontrol panelleri sensörlerin algıladığı sonuçları işlemektedir.  Alarm cihazlarını kontrol ederek sürekli başında bir çalışanın bulunduğu istasyonlara itfaiyeyi uyarması amacı ile alarmlar gönderir. Ayrıca bunlar sürekli olarak söndürme sistemlerinin işlevselliğini takip etmektedir. Gerekli olduğu takdirde sistemleri elektriksel yolla tetiklemektedirler. Bütün bunlara ek olarak risk yönetim sistemleri ile ya da web ara yüzü üzerinden internet kullanan cihazlar ile iletişim kurarlar.

Yangın Söndürme Panellerinin Kullanım Alanı Nedir?

Yangın söndürme panellerine çoğu binada gereksinim duyulmaktadır. Bunun yanı sıra söndürme panelleri; özel gereksinimler, binadaki işin türüne ve doluluk durumuna göre değişebilmektedir. Ancak genel olarak yangın söndürme panelleri yangın alarm sisteminin bir parçası olarak olmazsa olmazlarındandır.

Yangın söndürme panellerinin yaygın olarak kullanıldığı alanları aşağıda maddeler halinde bulabilirsiniz.

Kimya Laboratuvarı
UPS Odaları
Veri Merkezleri
Bilgi İşlem Odaları
Telekomünikasyon Merkezleri
Arşiv Odaları
Yanıcı Sıvı Depolama Alanları
Sanat Galerileri ve Müzeler
Tıbbı Tesisler
Sunucu Odaları
Tıbbi Laboratuvar Ekipmanları

whatsapp
whatsapp